Pożyczka a kredyt i oprocentowanie nominalne a rzeczywiste

Udzielenie pożyczki gotówkowej polega na przekazaniu przez jeden podmiot zwany pożyczkodawcą określonej w umowie pożyczki kwoty pieniężnej drugiemu podmiotowi zwanemu pożyczkobiorcą do swobodnego dysponowania nimi, na określony w umowie okres czasu. Po upływie okresu czasu na jaki pożyczka została zawarta, pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić pożyczoną kwotę pieniędzy powiększona o narosłe odsetki o ile zostały zawarte… Read More »